torstai 15. joulukuuta 2016

Kehumatta paras, oma kehu haisee? Tulisi vanhaksi, niin saisi itseään kehua.

Tämä teksti ei ole omaani vaan julkaisen uuden kollegamme, Ksenia Afanasevan, oivaltavan tekstin kehumisen tärkeydestä suomen kielen oppimisessa.

Ksenia Afanaseva


Opiskelijan kehuminen kotoutumiskoulutuksessa verkossaSuomeen kotoutuminen ei ole aina helppoa, sillä monet asiat myös hankaloittavat sitä. Tämän kysymyksen tiedän omasta kokemuksesta, koska olen itsekin maahanmuuttaja. Minun mielestäni tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilainen kulttuuri Suomen ja oman kotimaan välillä, joidenkin suomalaisten asenteet, maahanmuuttajavaltaiset asuinalueet ja se, että sukulaiset asuvat kaukana.

Jos joku kysyisi minulta, mitkä asiat ovat helpottaneet Suomeen kotoutumista, toisin esille kielen oppimisen. Hienoa, että Suomessa nykyään on suuri suomen kielen kurssien valikoima. Lisäksi etäopiskelun suosio on kasvanut viime vuosina huomattavasti teknologian kehittymisen ja parempien verkkoympäristöjen ansiosta. Muun muassa kotoutumiskoulutus verkossa on hyvä vaihtoehto silloin kun lähiopetukseen osallistuminen on hankalaa. Joustavat ja paikasta riippumattomat opiskelujärjestelyt ovat tulevaisuuden tapa toimia ja ne mahdollistavat koulutukseen osallistumisen asuinpaikasta riippumatta, toteaa Arffman Consultingin koulutuspäällikkö Antti Kansanen. (Kansanen, À. 2016. Arffman Consultingin koulutuspäällikkö. Kajaanin kaupunki. Haastattelu 5.4.2016.).

Kuten normaalilla kurssilla, verkkokurssillakin riittää opiskelun haasteita. Yksi maahanmuuttajien suomen kielen opiskelun suurimpia haasteita on opiskelijoiden erilaiset taustat. Saman opiskeluryhmän jäsenet ovat lähtökohdiltaan usein eri asemassa sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti. Taustalla saattaa olla myös traagisia elämänkokemuksia. Opiskelijoiden ikä, koulutus, kieli, lähtömaan kulttuuri ja oppimiskokemukset ja -tyylit vaihtelevat runsaasti. Osa opiskelijoista on käynyt kotimaassaan yliopistoa ja toiset eivät osaa lukea tai kirjoittaa edes omalla äidinkielellä. Kun mietin, kuinka vaikea varmasti monelle aloittaa opiskelu verkossa ja ilman yhteistä kieltä alussa, mieleen tulee heti kysymys, miten voi auttaa heitä osallistumaan kurssille ilman ylimääräisiä vaikeuksia. Entä miten juuri kehuminen stimuloi opiskelijoiden oppimista? Kuinka ulkomaalaista opiskelijaa kehutaan kotoutumiskoulutuksessa verkossa ja mitkä kehumisen funktiot ovat?

Verkko on minun työympäristö. Jos virallisesti opettajan työtehtäviin kuuluu suomen opettaminen, opetuksen suunnittelu ja kehittäminen, minulle on sen lisäksi erittäin tärkeää, miltä opiskelijasta suomen oppiminen tuntuu. Voisin kuvitella, että itse opiskeleminen on kuin maito, hyvänmakuinen ja terveellistä. Lisään sinne jatkuvasti vähän hunajaa eli vähän kehuja. Miksi? Jotta maidosta tulee terveellisempää, kuin lääkettä, joka parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja itsetuntoa. Kehuminen voi olla tehokas tapa vaikuttaa opiskelijan käytökseen.

Verkkoympäristössä voidaan kehua opiskelijoita sanallisesti sekä webinaareissa että Skypen ryhmä- ja privaattikeskusteluissa: ”Yes, on aivan oikein!” ”Hienosti tehty, oletpa taitava!” Toisaalta kehuja annetaan todella paljon hymiöiden kautta Skypessä. Hymiöt piristävät pikaviestikeskusteluja ja jopa osaavat elävöittää kehumista. Niiden avulla verkko-opettaja ilmaisee omia tunteitaan. Niilläkin ilmaistaan riittävän selvästi tyytyväisyys opiskelijan toimintaan. Jokainen hymiö on lyhytfilmi, kuten, <3 (sydän), aurinko tai peukut pystyyn. Sellainen sanaton kehuminen onnistuu hyvin webinaarissa myös. Kun eräs opiskelija ymmärtää kehupuheen suomeksi, toiselle sopii paremmin peukun näyttäminen. Itse muistan kuinka tärkeää oli minulle tuo opettajan peukku: ”Niin. Vastasin oikein. Hyvä olen!”

Kannattaa kiittää yrittämisestä ei lahjakkuudesta tai onnistumisesta. Muellerin ja Dweckin (1998, s.4648) mukaan lapsen kehityksen kannalta on olennaista kiittää häntä vaivannäöstä ja yrittämisestä lahjakkuuden sijaan. Lahjakkuudesta ja älykkyydestä kehuminen rohkaisee lasta välttämään vaativia tilanteita ja antamaan helpommin periksi. Vaivannäöstä kehuminen rohkaisee lasta venymään ja pitämään pintansa kohdatessaan vaikeuksia. Minusta kehuminen yrittämisestä toimii osin myös aikuisiin eli opiskelijoihin: ”Näen, että yrität ja olen tosi iloinen sen takia!”, ”Tiedän, että tietokoneen käyttäminen on hankala asia sinulle, mutta näen myös, että sinulla menee niin hyvin!”

Mielestäni on todella tärkeää näyttää opiskelijalle, missä hän on hyvä ja mitä hän osaa hyvin. Tämä vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja itsetuntemusta. Kehuminen lisää hyvää mieltä ja kaikkien hyvinvointia. Tarkoituksenmukaista ei ole kehua mistä tahansa, vaan opettajan aito kehu oikeassa paikassa toimii parhaiten. Jos arkikeskusteluissa monet kehuista syntyvät spontaanisesti ilman taka-ajatuksia (ks. Marja Etelämäki, Markku Haakana & Mia Halonen 2013, s.487) niin opetuksessa opettaja käyttää kehuja vahvistaakseen opiskelijan toimintaa, kannustaakseen häntä, pehmeentääkseen korjaavaa palautetta tai nostaakseen esille opiskelijan onnistumisen ja osaamisen (Pietiläinen 2013, s.3248). Verkko-opetuksessa on tärkeää vielä helpottaa opiskelijan osallistumista verkkokoulutukseen. Esimerkiksi jotkut opiskelijoista eivät osaa käyttää tietokonetta, kun toiset eivät ole valmiita istumaan koko päivää tietokoneen ääressä. Miten voidaan helpottaa sitä?
Positiivinen palaute vahvistaa opiskelijan hyvää käyttäytymistä ja motivoi oppimaan uutta.

Epäilemättä konkreettinen ongelmaan kohdistuva apu tai kehuminen auttavat eri tavoin. Kehuvan palautteen antaminen yleensä osoittaa, että opettaja on innostunut, ilahtunut ja positiivisesti vaikuttunut opiskelijan onnistuneesta toiminnasta.

On stereotypia, että suomalaiset eivät osaa antaa kehuja. Olen vahvasti eri mieltä sen kanssa. Kehujen antaminen epäilemättä kuuluu meidän suomalaisten verkko- opettajien osaamiseen. Sanoisin vaikkapa niin, että suomalaiset eivät kehu turhan päiten. He eivät kehu muita ihmisiä, jos ei ole syitä.
Etelämäki, Haakana ja Halonen (Virittäjä 4/2013, s.486) toteavat artikkelissaan, että arkikeskusteluissa kehuja otetaan vastaan eri tavoilla: kursaillen, kieltämällä kehu kokonaisuudessaan tai hyväksymällä se, kuten pääosalle kehuista tehdään. Entä miten ulkomaalainen opiskelija verkossa ottaa kehuja vastaan? Meidän verkkokoulutuksessamme se toimii niin, että suomalainen opettaja on tiedollinen auktoriteetti opiskelijoilleen suomen opettamisessa. Hän on pätevöitynyt opettajaksi ja suomi on hänen äidinkielensä. Tiedollinen auktoriteetti vaikuttaa kehujen vastaanottamiseen siten, että ne on pakko hyväksyä: Hienoa! Ei ole yhtään virhettä!” tai ”Hienoa, olen oppinut tämän asian”. Olisi mielenkiintoista tutkia, millaisia muita vaihtoehtoja on kuin samanmielisyys ja hyväksytäänkö opettajan kehuista auktoriteettiaseman takia suurempi osa kuin tavallisissa arkikeskusteluissa. Muuten oman kokemukseni mukaan on mielenkiintoista se, että vaikka opettajan opetustapa tuntuisi epämiellyttävältä, myös hänen kehunsa otetaan vastaan ja hyväksytään. 

Erityisesti verkossa saada toinen kiinnostumaan ja vielä tykkäämään opettajasta on vaikeaa, koska opettaja on niin kaukana kuin itä on lännestä. On pelottavaa startata: vieras maa, uusi kieli, tekniikka ja internet työkaluna... Nyt kehuilla on kiire. Ehtivätkö ne tulemaan? Tulevatko ne ajoissa? Riittävät kehut helpottavat opiskelijan sopeutumista verkkokurssille, parantavat opiskelijan itsetuntoa sekä vahvistavat hänen aktiivista roolia oppijana. Kehuvan palautteen käyttö motivoi opiskelijoita jatkamaan samalla tavoin sekä vahvistaa heidän uskoa omiin kykyihinsä. Emme voi tietää, minkälainen tilanne maahanmuuttajalla on kotona. Tuntuuko hänestä, että hän on epäonnistunut elämässään tai meneekö parisuhteessa huonosti? Lisäävätkö arjen toimet hänen hyvinvointiaan? Arjen hyvinvoinnilla on yhteys mielen hyvinvointiin. Verkko-opetuksen arjessa ojenna, opettaja, auttava käsi kehu sinun opiskelijoita - laita vähän hunajaa maitoon. Vähän ei voi olla koskaan liikaa.