torstai 4. elokuuta 2016

Lapin syksy

Olemme Lapin koulutusten suunnittelussa edenneet siihen asti, että meillä on ensimmäinen "hajautettu" viikko ensi viikolla.

Tässä vaiheessa tuntuu melko suuruudenhullulta edes yrittää tällaista, mutta mitä enemmän sitä katsoo, puljaa ja ajattelee, sitä järkevämmältä se meistä tuntuu. Alamme itse päästä kärryille siitä, mitä olemme tekemässä.

Perushaaste, johon uudella toteutustavalalla pyrimme vastaamaan on se, että ryhmät verkossa ovat todella paljon heterogeenisemmät kuin etelän koulutuksissa. Vaikka opiskelijat on alkukartoitettu, sillä on varsin vähän merkitystä, kun 0-tasolta alkavaan ryhmään on valittu A2.2-tasoinen opiskelija ja 3-moduulille täysin vasta-alkaja - ja vaikka lähtötaso olisikin sama, verkko mahdollistaa erittäin nopean etenemisen niille, jotka siihen kykenevät. Erot kasvavat huomattavasti nopeammin kuin luokkahuoneopetuksessa.

Nyt muotoilemallamme tavalla ei ole oikastaan merkitystä, minkä tasoinen opiskelija tulee kurssille, koska joka tapauksessa muodostamme ryhmät osaamisperusteisesti taitotasojen mukaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Tehtyä:
- OPSin perusteiden mukaiset aihepiirit käsitellään 3-5 viikon jaksoissa. Kaikki opettajat opettavat samaa aihepiiriä kaikille tasoille.
- Aihepiirin sisällä olemme jakaneet funkiot opettajille ja muodostaneet web-luokkahuoneet jokaiselle funktiolle / opettajalle. Kullakin opettajalla on osaaminen / oppimistavoite, johon kaikki tunnit tähtäävät.
- Osaamiset on jaettu taitotasoille / ryhmille sopiviksi (myös opettajien erityisosaamisen / toiveiden) mukaan.
- Elokuussa kolmen jo verkkotyöskentelyn osaavan "vanhan ryhmän" opiskelijat on jaettu 4 tasoryhmään.
- Kullakin ryhmällä on oma ryhmäbloginsa, johon kunkin päivän ohjelma linkitetään. Opiskelijalle riittää siis oman ryhmäblogin seuraaminen. Oma ohjelma tulee joka päivä sinne.
Riekonmarjat
Karpalot
Karhunmarjat
(8.8. uusi aloittava ryhmä Puolukat myöhemmin)
- Maanantaisin on omaope-päivä, jolloin varmistetaan osaaminen, toiveet ja kysellään, miten tämä toimii.
- Omaope on vastuussa oman ryhmänsä päiväkirjoista, opiskelijat / sessio-opettajat tiedottamisesta omaopelle. Sessio-opettaja vastaa antamistaan tehtävistä, ohjaa ja huolehtii palautteen antamisesta oppilaille.

Lapin kotoseitti -opettajien linkitysblogi havainnollistaa varmasti parhaiten logistiikkaa, ryhmiä ja funktioita

Viikon kuluttua olemme viisaampia, onko meillä toivoa tämän kanssa. Toimiessaan järjestelyt mahdollistavat aidon funktionaalisen lähestymistavan teemoihin ja vastaa opiskelijoiden vahvaan kritiikkiin siitä, että ryhmien opiskelijoiden taidot ovat hyvin erilaiset ja lisäksi helpottavat opettajan työtä, selkiyttävät sitä. Tähän uskomme, toivotaan, että osaamme tehdä käytänteistä toimivat. Nyt se alkaa!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti